Somascos a guarda

Educación Plástica Visual e Audiovisual I

Recuperacións:

 
Esta documentación é unha axuda, os exercicios non son obrigatorios pero poden subir ata 2 puntos no exame.
 

2º avaliación  (páxinas 5 en adiante para a parte práctica, e 1 para desenrolar e estudar           

click here button 
3º avaliación   link
 
 

 

Exercícios de reforzo, manexo do material de debuxo técnico

click here button 
Enlace a redes isométricas (precísanse en axonométrico) link

 Xeometría :

Unha canle adicada ao debuxo técnico.
Vistas en diédrico de sóidos (sen audio).
Construcción dunha figura en Axonométrico (Isométrico, a partir das vistas en Diédrico).
Construcción dunha figura en Axonométrico isométrico II.

Tipos de perspectiva (gráfica ou visual, iniciación á perspectiva Cónica).
Enlace a unha páxina explicativa da perspectiva cónica.

Enlaces de interese :

Edelvives (web dos libros empregados).

 

Banda deseñada:

Enlace ao traballo de clase

Canal de Youtube con diversos vídeos e titoriais sobre o mundo da banda deseñada

Vídeo titorial de como debuxar a figura humana (banda deseñada)

Vídeo titorial de como facer unha banda deseñada

 

Debuxo técnico:
 
 
Arte: