Somascos a guarda

Lingua e literatura galega

MATERIAL DIDÁCTICO

  • Libro de texto de lingua galega e literatura 3º ESO trimestral (Somos Link, Edelvives), están divididos en seis unidades didácticas que se presentan repartidas en dous tomos; un deles conten seis temas de lingua que se corresponden coa materia planificada para cada trimestre ou avaluación, e o outro, seis temas de literatura, adaptados igualmente, ao organizado para cada avaliación.
  • Libreta do alumno, na que tras un esquema inicial dado ao comenzo de cada unidade, o alumno resume e traballa a materia coa realización das actividades selecionadas.

MATERIAL COMPLEMENTARIO

  • Libro de lectura

2ª Avaliación:

              A pomba e o degolado, Fina Casalderrey, Ed.  Xerais

ENLACES:

ogalego.eu