Somascos a guarda

CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE AXUDAS PARA A FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS 2016

DOG do 28/03/2016 (Orde do 14 de marzo)

Prazo de presentación de solicitudes: do 29 de marzo ao 28 de abril.

A información sobre este programa, así como a aplicación "en liña" que se menciona na convocatoria, atoparase na páxina web http://www.edu.xunta.es/axudasle
 
N.B.: No caso dos centros concertados, en educación secundaria obrigatoria as certificacións serán asinadas polo director/a do centro educativo co visto e prace da inspección educativa, e no caso das ensinanzas de bacharelato, as certificacións asinaraas o secretario/a do centro público no que se atope o expediente académico do alumnado e co visto e prace do director/a do mesmo.