Somascos a guarda

Horario das entregas de notas

O xoves 17 de decembro é a entrega de notas. Por curso é o seguinte:

16:00 - 5º de E. Infantil; 3º de E.S.O.

16: 30 - 6º de E. Infantil; 1º e 2º de E. Primaria; 4º de E.S.O.

17:00 - 4º de E. Infantil; 5º e 6º de E.Primaria.

17:30 - 3º e 4º de E. Primaria.

18:00 - 1º e 2º de E.S.O.

O parking no patio permanecerá a disposición dos pais entre ás 16:00 e ás 19:00 h.