Somascos a guarda

Xardín

No noso Xardín mostrarémoslles os nenos láminas con distintas flores e as súas sementes. Falaremos s obre o proceso desde que a semente está ata que nace a flor no xardín, dicíndolle que quen ten un xardín, ten un amigo. Logo, cada neno debuxará o contorno da súa man en papel en distintos colores, o recortaremos e engadirémoslle un tallo e follas para que pareza unha flor.

Por último, improvisaremos un xardín na terraza da escola.

Daremos un paseo polo noso xardín improvisado de cando en vez, para regar a nosa semente e observar cómo medra, as súas posteriores flores (tamaño, cor, forma) e lles explicaremos cómo son e as súas características.

Finalmente, cada neno levará a súa plantita para casa, como agasallo o pai e a nai.

Obxetivos:

- Descubrir características das estacións.

- Coñecer algún animaliños propios de cada estación, e as súas características.

- Observar os cambios que se producen no entorno.

- Recoñecer e discriminar cores (amárelo, vermello, azul, verde)