Somascos a guarda

vindel

Os alumnos de 3º de ESO, que están a estudar literatura medieval este curso escolar, asistiron o mércores 21 de febreiro á exposición deste tesouro medieval no Museo do Mar de Galicia; logo de ver o auténtico Pergamiño e tras unha charla moi instrutiva, participaron nun obradoiro no que lles ensinaron todo sobre as ferramentas que foron usadas para súa creación: pergamiño, plumas, cores . Recordemos que O pergamiñoVindel é un manuscrito único, é unha xoia literaria que data da segunda metade do século XIII e que contén sete cantigas de amigo do trobador Martín Codax. A chegada a Vigo deste pergamiño no ano 2017, procedente de Morgan Library & Museum de Nova York, é un dos fitos culturais máis importantes e transcendentais dos acontecidos en Galicia nos últimos tempos. Sae por primeira vez da cidade dos rañaceos para chegar a Galicia, ao territorio que serviu de inspiración para as súas palavras ou versos.

vindel2